KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkola reguluje UCHWAŁA NR LXVII/1446/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 12 zarządza:

§ 1.

Miesięczna opłata za przedszkole składa się z 2 części

Opłata za świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczenia wynosi 1 zł. 

 • Z opłat za świadczenia, o których mowa w punkcie 1 zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.
 • Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu)

 • 3 posiłki – 8.00 zł
 • 2 posiłki – 6.00 zł (II śniadanie + obiad)

§ 2

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu do 10 następnego miesiąca

Wpłaty należności za przedszkole można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto: 18 1560 0013 2030 6302 4000 0005

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłaty Przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

Stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za pobyt i żywienie dotyczą wyłącznie dzieci w wieku 3,4,5 lat.Za dzieci 6-letnie rodzice płacą wyłącznie za żywienie.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 12 w Łodzi
data: 09-10-2020
data: 09-10-2020
data: 09-10-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-10-2020 - Edycja treści
 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 04-01-2013 - Edycja treści
 • 18-10-2012 - Edycja treści
 • 14-09-2011 - Edycja treści
 • 04-01-2011 - Edycja treści
 • 11-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 550